x64 Components Addon 2.2.3

x64 Components Addon 2.2.3

Shark007 – Freeware –
ra khỏi 21 phiếu
5 Stars User Rating
This release is designed for XP/Vista/7 (x64 only). This release is designed to compliment the 32bit codec packages.
The codec packs contains a Settings Application to use in conjunction with your windows media center setup which will enable each user to choose different splitters and decoders for specific filetypes. The application will also allow you to choose from 10 different speaker configurations from 'same as input' and all the way up to full 7.1 channel output.

Tổng quan

x64 Components Addon là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Shark007.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của x64 Components Addon là 3.8.7, phát hành vào ngày 19/11/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

x64 Components Addon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của x64 Components Addon đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho x64 Components Addon!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có x64 Components Addon cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản